Ο πρώτος σωλήνας επίδειξης 3R (First Tubular Demonstrator) είναι έτοιμος στα πλαίσια του Work Package 2 του έργου Harvest. Η B&T, ως εταιρεία-εταίρος, ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση ρητίνης 3R στη γραμμή περιέλιξης νημάτων και ως εκ τούτου κατασκεύασε τον πρώτο σωλήνα επίδειξης με ίνες άνθρακα και καινοτόμο Thermoset 3R εποξειδικό πλέγμα.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα του πολυλειτουργικού συστήματος αεροναυπηγικής το οποίο θα ενσωματώνει τη λειτουργικότητα του TEG.

Ακόμα περισσότερα βρίσκονται στη πορεία , χάρη στην εξαιρετική συνεργασία των εταίρων της HARVEST.

rolling process of impregnated fiber tow fiber tow integration throught the windinf line 3r tubular demonstrator