Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας κατανοούν πλήρως τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά των σύνθετων υλικών και μπορούν να συμβουλεύουν τις βέλτιστες λύσεις στις ανάγκες των πελατών τους, εστιάζοντας στη μέγιστη αποδοτικότητα, αξιοπιστία, δύναμη και αντοχή των εξαρτημάτων.

Λογισμικό

Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού σχεδιασμού και προσομοίωσης:

draftsight

logo-compositestar

solidworks