Τις εγκαταστάσεις μας στη Φλώρινα, επισκέφθηκε ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Συζητήσαμε με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταλλιγνιτικής εποχής και τις νέες δραστηριότητες της εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.