Εξειδικευμένο προσωπικό

Οι μηχανικοί μας έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και έχουν παρακολουθήσει Σύνθετα Μαθήματα και Σεμινάρια τόσο σε Εσωτερικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Σε συνεργασία με τον E.B. Conseils από το Βέλγιο η R&D υπο την επίβλεψη του Καθηγητή Θεόδωρου Φιλιππίδη η Εταιρία μπορεί να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να δημιουργήσει πρωτότυπα και να κατασκευάσει πολλά είδη κυλίνδρων με την τεχνική Filament Winding και εξαρτημάτων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές του πελάτη.

Δείγματα εργασίας