Πατέντα : Μέθοδος Καθοδήγησης Ρομποτ με ανίχνευση προσανατολισμού χρήστη 1008886.

Patent