Οι οπτικές ίνες Bragg είναι ενσωματωμένες στην σύνθετη διάταξη των κινητήριων αξόνων κατά την περιέλιξη των νημάτων για την παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του λυγισμού. Αναφέρουμε αποτελέσματα μετρήσεων καταπόνησης, υπό φορτίο ροπής, για ενσωματωμένους και εξωτερικά τοποθετημένους αισθητήρες με διαφορετικούς προσανατολισμούς σε σχέση με τον άξονα του άξονα.

Συγγραφείς: M. Konstantaki, G. Violakis, T. Geernaert, N. Korakas, N. Tiriakidis, Th. Tiriakidi, K. Tiriakidis, H. Thienpont, F. Berghmans, and S. Pissadakis

Πατήστε Εδώ για το ολοκληρωμένο Άρθρο.

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=OFS-2018-ThE98