ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης.