Ανάπτυξη καινοτόμων κυλινδρικών δεξαμενών υψηλής πίεσης για την αποθήκευση αερίων από σύνθετα υλικα με ίνες ανθρακα,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης.