Το βίντεο παρουσιάζει την ιδέα, τους στόχους και την προβολή του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου ερευνητικού μας έργου HARVEST, το οποίο πραγματοποιείται χάρη στην εξαιρετική συνεργασία του Συντονιστή Έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όλων των Εταίρων που εμπλέκονται.